Better Phone Communications in the Time of COVID 19

April 14, 2020 – Howard Damien; Jody Barney; Carmody Ann

COVID 19 به معنای افزایش چشمگیر در تعداد تماسهای تلفنی و ویدئویی شده است که به دلیل نیاز به مسافت اجتماعی، ارتباط چهره به چهره را جایگزین کرد. تعداد کمی از افرادی که در زمینه های بهداشت، آموزش، رفاه و سایر خدمات ارائه دهنده خدمات هستند، در مورد نحوه برقراری این نوع ارتباطات آموزش دیده اند. در این نمایش نحوه دریافت بهترین نتایج ارتباط از مکالمات تلفنی توضیح داده شده است. این راهکارها در بیشتر موارد ارائه خدمات تلفنی را بهبود می بخشد. با این حال، آنها به ویژه برای گروههای خاصی که در طی تماسهای تلفنی دچار مشکلات ویژه ای هستند، اهمیت دارند.

 از جمله:

• شهروندان خارجی که به زبان گفتگو صحبت نمی کنند

• افراد مسن مبتلا به کم شنوایی یا مشکلات شنوایی مرتبط با سن

• نمایندگان اقلیت های محروم که در دوران کودکی دچار بیماری گوش و یا اختلال شنوایی ژنتیکی شده اند.

• افرادی که دائماً مضطرب هستند و این ممکن است بر توانایی آنها در درک اطلاعات تأثیر بگذارد.

• بسیاری از کسانی که مرتباً برای حل مشکلات زندگی به کمک اعضای خانواده یا خدمات پشتیبانی نیاز دارند. آنها غالباً سابقه بیماری گوش کودکان، مشکلات ناشناخته در پردازش اطلاعات شنوایی را دارند یا در یادگیری مشکل دارند.

• کودکان و نوجوانان دارای سوء رفتار اجتماعی، که در بین آنها غالباً کسانی دیده می شوند که مشکل شنوایی دارند

• كودكان و بزرگسالانی كه از نظر توجه مشكل دارند، این امر بر توانایی آنها در تمرکز بر روی اطلاعات تأثیر می گذارد

مشکلات گوش دادن که در اوایل زندگی شروع می شوند، اغلب در وجود مشکلات اجتماعی و روانی بعداً در زندگی نقش دارند. مشکلات هنگام مکالمه تلفنی اغلب بخش کوچکی از این مشکلات بزرگ هستند.

اگر دوست دارید در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید، چگونه می‌توانید این مشکلات را بررسی کنید و چگونه افراد با چنین مشکلات می توانند به خودشان کمک کنند و چگونه دیگران می توانند به آنهاکمک کنند، نام خود را در فرم تماس با ما بگذارید. وقتی منابع بیشتری به زبان شما وجود دارد، به شما اطلاع خواهیم داد. همچنین منابع بیشتری در مورد چگونگی استفاده بهتر از تماس های ویدیویی  – هم در هنگام ارتباط شخصی و هم به صورت گروهی – به زودی در دسترس خواهد بود. اگر به این موارد علاقه دارید، نام و ایمیل خود را بنویسید.

Brief-outline-of-Phone-communication-strategies-other-langauges_Farsi-s

350 Downloads